Proteesimine

Puuduolevate hammaste või selle osade asendamine hambalaboris valmistatud proteesiga. Patsiendiga tegeleb meeskond, mis koosneb hambaarstist, assistendist ja hambatehnikust. Hambalabor ja kliinik asuvad ühes majas, mis võimaldab teha tihedat ja tõhusat koostööd igas tööetapis.

Pirita hambaravi kliinikus valmistatakse

Püüame leida parima optimaalse lahenduse igale patsiendile.